Word Lid
menu
Word Lid

Afdeling

MET ONS eindelijk een bestuur dat ook werkt aan de toekomst

Silicon Valley van de zorg: Zoersel een echt kenniscentrum maken van de ‘zorg’ (gehandicapten- ouderen- psychische zorg) mede door de oprichting van een ‘zorguniversiteit of hogeschool’. Dit ken...

Lees meer »
MET ONS eindelijk échte inspraak van de burger

Bindende referenda voor lokale onderwerpen (mogelijke oplossing voor OVERHAL): bv. locatie van de Halse Dorpszaal.Burgers meer inspraak en betrokkenheid geven bij de gemeenteraad bv. bij de start v...

Lees meer »
MET ONS eindelijk een kordaat veiligheidsplan

Geen uitschakeling van de nachtverlichting: een doorgedreven investering in slimme LED-technologie is voor ons een gerechtvaardigde en noodzakelijke keuze.Investeren in moderne veiligheidssystemen:...

Lees meer »
MET ONS eindelijk een realistisch groen- en mobiliteitsbeleid

·Stop het denken op korte termijn, hoe zien we onze dorpskernen in de toekomst: wegvernauwingen zijn nefast voor de doorstroming van het verkeer, waar blijft die ring en maak hem ineens toekomst...

Lees meer »
MET ONS eindelijk een "goed huisvader-beleid"

Geen onnodig geldverslindende prestigeprojecten zoals de BIB te Zoerseldorp, de nieuwe huisvesting voor de technische dienst, de nieuwe Dorpszaal te Halle,…Voor ons geen hypotheek op de volgende ge...

Lees meer »

Nationaal