Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Zoersel, uw mening telt!

Zoersel, uw mening telt!
Lokaal @ Vlaams Belang

Vlaams Belang Zoersel lanceert online bevraging: "Zoersel, uw mening telt!"

Politieke partijen schermen vaak met termen zoals 'inspraak', 'dit leeft onder de inwoners', 'meer democratie' en dergelijke. Soms is dit gebaseerd op wat men op straat hoort of zijn het bezorgdheden die men per e-mail ontvangt. In de praktijk blijkt dit vaak een aanvoelen en is dit niet gebaseerd op concrete cijfers of bevragingen, laat staan op statistisch relevante aantallen. Daarom lanceert Vlaams Belang Zoersel het zeer gebruiksvriendelijk platform "Zoersel, uw mening telt!". Kurt Janssens van Vlaams Belang Zoersel verduidelijkt: "Als kersvers bestuurslid van Vlaams Belang Zoersel vind ik het heel belangrijk om te weten wat de mening is van de Zoerselaar. Tot op heden kreeg de Zoerselaar eigenlijk maar om de 6 jaar de kans om zijn mening te uiten, namelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen. Met dit initiatief wensen we op zeer geregelde tijdstippen de mening van de Zoerselaar te bevragen over uiteenlopende gemeentelijke onderwerpen."

Alles zal uiteraard conform de geldende GDPR-wetgeving verlopen, waarbij ieders privacy gewaarborgd wordt. Over individuele antwoorden wordt er nooit gecommuniceerd. Het zijn enkel de algemene resultaten die voor Vlaams Belang Zoersel relevant zijn. Jos van Dongen, fractieleider namens Vlaams Belang Zoersel is heel enthousiast: "Met deze bevragingen, die we zeer gericht en snel kunnen organiseren, krijgen we een schat aan informatie over de werkelijke mening van de Zoerselaar. Deze gegevens kunnen we dan meenemen naar de gemeenteraad. Ik ben ervan overtuigd dat deze mogelijkheid tot directe inspraak een stap vooruit betekent voor de Zoerselse democratie. Begin deze week kregen we nogmaals bevestiging tijdens een gemeenteraadscommissie. De meerderheidspartijen huiveren alleen al bij het idee van rechtstreekse inspraak van de Zoerselaar voor of tijdens een gemeenteraad. Alles wordt in het werk gesteld om dit te voorkomen of te beperken. Met huidig initiatief kan en zal de stem van onze burger toch worden gehoord."

De bevraging invullen duurt slecht 1 minuut. U kan dit doen via de website: 

https://vlaams-belang.surveyta...

Kurt Janssens,