Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Voorzitter van intercommunale Pidpa veegt decreten aan zijn laars maar wordt door Zoerselse meerderheid beloond met dubbele zitpenning

Voorzitter van intercommunale Pidpa veegt decreten aan zijn laars maar wordt door Zoerselse meerderheid beloond met dubbele zitpenning
Lokaal @ Vlaams Belang


Tijdens de gemeenteraad van 17 mei stond er een hele reeks stemmingen op de agenda betreffende verschillende intercommunales waarbij de gemeente is aangesloten. Van oudsher voldoen veel van deze intercommunales niet aan hun decretale plicht om 2 keer per jaar verslag uit te brengen aan de gemeenteraad, tijdens een zitting. Door jarenlang druk van Vlaams Belang Zoersel zijn er ondertussen wel enkele intercommunales die via de digitale weg een waardig alternatief aanbieden. Maar intercommunale Pidpa maakt het wel heel bont. Niet alleen voldoen ze niet aan de decretale plicht, ze vroegen ook nog eens goedkeuring voor het uitkeren van dubbel presentiegeld voor hun voorzitter. Een brug te ver voor Jos van Dongen, fractieleider van Vlaams Belang die dan ook een aanpassing van het agendapunt vroeg:

“De Zoerselse gemeenteraad gaat niet akkoord met artikel 7 van huidig besluit, namelijk de toekenning van dubbel presentiegeld aan de voorzitter van de raad van bestuur, en dit aangezien er niet wordt voldaan aan de decretale verplichting van artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur. De gemeentelijke vertegenwoordiger krijgt de opdracht dit te melden tijdens de volgende algemene vergadering (van 24 juni) en zal dus niet meestemmen. Waarom zou Zoersel immers moeten handelen volgens artikel 448 van het DLB wanneer Pidpa zelf de regels niet volgt?”

Jos van Dongen: “Het Pidpa-agendapunt dat ons ter goedkeuring werd voorgelegd kon ik onmogelijk aanvaarden. Enerzijds lapt de Pidpavoorzitter artikel 441 van het decreet zonder enige schroom aan zijn laars, maar anderzijds beroept Pidpa zich op artikel 448 van datzelfde decreet om een verdubbeling van het voorzitterspresentiegeld te vragen. Vandaar mijn vraag tot aanpassing.”

Tot grote verbazing van Vlaams Belang Zoersel steunden CD&V, Groen, N-VA en Open VLD de gevraagde aanpassing van dit punt niet. De burgemeester beperkte zich tot de verklaring ‘dat ze het nog eens zouden melden’. Wouter Bollansée, gemeenteraadslid van Vlaams Belang Zoersel attendeerde de burgemeester erop dat dit al meerdere keren gemeld was bij de verschillende intercommunales.

Wouter Bollansée: “Dit soort zaken kan alleen maar in de politiek. Je niet aan de regels houden, je job niet conform uitoefenen maar dan toch een dubbele verloning krijgen? In de privé is dit ondenkbaar maar in Zoersel vindt het gemeentebestuur dit blijkbaar de normaalste zaak van de wereld. Dat ook gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos, die toch onafhankelijk is geworden naar ik meen, dit allemaal maar normaal vindt begrijp ik niet.”

Vlaams Belang Zoersel wijst erop dat dit soort van vergoedingen uiteindelijk betaald worden via de facturen aan de burger. “In een periode waar mensen hun rekeningen maar moeilijk kunnen betalen vinden we het dan ook onaanvaardbaar dat onverantwoorde vergoedingen als cadeautjes worden uitgedeeld aan een voorzitter van een intercommunale die zich niet aan de verplichtingen houdt. Als de traditionele partijen zich afvragen waarom mensen het vertrouwen verliezen in de politieke elite, dan vinden ze in dit soort van dossiers het antwoord”, besluit Jos van Dongen.