Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / N-VA-schepen mist dossierkennis en dit kost hem 1241 euro

N-VA-schepen mist dossierkennis en dit kost hem 1241 euro
Lokaal @ Vlaams Belang

Schepen van Financiën Koen Paredaens (N-VA) agendeerde met zijn collega's een dadingsovereenkomst i.v.m. een Zoersels bouwproject op de Zoerselse gemeenteraad van 21 april 2020. Tijdens de bespreking van dit agendapunt maakte de bevoegde schepen een niet al te beste indruk door eerst de contractuele partijen als afzonderlijke elementen te beschouwen waar later duidelijk bleek dat dit toch één en ondeelbaar was. Wat nog opvallender was, is dat de overeenkomst en de budgettering die was bijgevoegd elkaar tegenspraken. Waar de overeenkomst sprak van 2% korting, sprak de bijlage over 5% korting. Een verschil van snel meer dan duizend euro. Waar het volgens ons duidelijk om een administratieve fout ging, weigerde de schepen dit echter toe te geven en stelde dat er bovenop de 5% nog eens 2% extra korting is onderhandeld. M.a.w. een totale korting van 7%. Toen Vlaams Belang Zoersel hem attendeerde op de tekst, waaruit blijkt dat dit quasi onmogelijk was, hield hij vol. Er zou dus gestemd worden uitgaande van 7% korting. Het lijkt ons logisch dat iedereen enkel in eer en geweten over een dading kan stemmen als alle elementen gekend zijn. Op ons aandringen verklaarde de schepen dat indien het toch geen 7% korting zou zijn maar slechts 5% hij de 2% uit eigen zak zou betalen. Onze fractie vroeg de algemeen directeur dit ook zo te notuleren. De eigen meerderheid van N-VA, Groen en Open VLD keurde dit punt goed, uitgaande van 7% korting en in de wetenschap dat indien het maar 5% zou zijn, de schepen zelf de 2% zal betalen aan de gemeente. Concreet gaat dit over een bedrag van 1241 euro incl. btw (verschil van 7% t.o.v. 5% op een bedrag van 51.244,63 euro excl. 21% btw). Navraag op 22.4.20 bij de juridische dienst van de gemeente bracht duidelijkheid. Het betrof een administratieve fout en het moest dus 5% zijn. Een administratieve fout die altijd kan gebeuren. Het is natuurlijk wel te betreuren dat geen van de 14 meerderheidsleden deze duidelijke administratieve fout hadden opgemerkt voor de gemeenteraad. Nog schrijnender is dat de bevoegde schepen zijn dossiers waar hij goedkeuring voor vraagt niet naleest en niet kent. Doe daar nog een schepje hoogmoed bij van hem en Vlaams Belang Zoersel presenteert hem de rekening: 1241 euro te betalen aan de gemeente Zoersel. Wij zullen er op toezien dat dit wordt betaald. Belofte maakt schuld. Hopelijk hebben ze er uit geleerd.