Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Had men 15 jaar geleden maar geluisterd naar Vlaams Belang Zoersel...

Had men 15 jaar geleden maar geluisterd naar Vlaams Belang Zoersel...
Lokaal @ Vlaams Belang


Stan Meeussen dient klacht in bij de politie tegen de gemeente Zoersel wegens slechte staat fietspad Lindedreef.

Iedere gebruiker van het fietspad aan de Lindedreef te Halle heeft al ervaren hoe krakkemikkig het daar gesteld is met wat daar voor een veilig en comfortabel fietspad zou moeten doorgaan. Door de hulten en bulten en de her en der opgestuwde tegels, kreeg het al ludieke bijnamen als “kriebelenbuik” en “kakkawalk”.

In de gemeenteraad van 24 maart 2005, nu dus reeds 15 jaar geleden(!), waarschuwde Stan Meeussen al voor een verkeerde keuze bij de heraanleg door de gemeente Zoersel. Stan, in 2005 gemeenteraadslid voor Vlaams Belang, stelde dat de heraanleg met plaatsing van een zogenaamd worteldoek in dit geval niets zou oplossen, juist omdat de linde een boomsoort is die opstuwende oppervlaktewortels maakt. Daardoor zouden we in de kortste keren terug met dezelfde situatie zitten en zou heel die heraanleg (van bijna 100.000 euro) op die manier weggesmeten geld zijn.

Vlaams Belang Zoersel stemde als goede huisvader in 2005 dus tegen de heraanleg op deze manier. De huidige problemen stonden immers toen reeds in de sterren geschreven. Stan Meeussen: “Toen werden we weggehoond en niet in het minst door Bob Peeters, de toenmalige schepen van Groen, die stelde dat een worteldoek moest volstaan. NIET DUS! Voor de zoveelste keer geven de feiten ons gelijk, heel die heraanleg bracht geen soelaas en de Zoerselaar betaalde dus voor een slechte, tijdelijke oplossing.”

Stan Meeussen werd zelf slachtoffer van de slechte staat van het fietspad.

Op Allerheiligenmorgen tegen 9 uur reed Stan Meeussen met de fiets naar de kerk in Halle. Bij het mijden van zo’n bult schuift zijn fiets weg en komt Stan zwaar ten val.

Stan Meeussen: “Op de spoeddienst van de kliniek constateert men één gebroken rib plus een andere licht gescheurd. Daarop ben ik aangifte gaan doen bij de politie waar ik, via een PV, de gemeente in gebreke gesteld heb. Daar in het verleden al heel wat mensen hun ongenoegen geuit hebben over de slechte staat van het wegdek wil ik hiermee de spreekbuis zijn van al die mensen die al ontelbare keren hun rug door elkaar geschud hebben gezien, of erger.

Als de gemeente onze mensen op de fiets wil krijgen, dat ze dan eerst zorgt voor een goede infrastructuur, want wat we daar nu hebben is absoluut geen reclame voor Zoersel.”

Vlaams Belang Zoersel dringt dan ook aan op een structurele oplossing en dit zo snel mogelijk. In het huidige meerjarenplan is een nieuwe heraanleg van het fietspad ten vroegste voorzien in 2022. Het spreekt voor zich dat dit dossier door Vlaams Belang Zoersel op de voet zal gevolgd worden.