Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Gemeente Zoersel faalt totaal om klimaatneutrale organisatie te worden

Gemeente Zoersel faalt totaal om klimaatneutrale organisatie te worden
Lokaal @ Vlaams Belang

Persbericht: 

Op 20 december 2011 engageerde de gemeente Zoersel zich met een verklaring op het provinciehuis om tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie te worden. Vandaag, dus meer dan 10 jaar later, vinden we onderaan de agenda van de gemeenteraad van 17 mei 2022 bij de ‘Mededelingen’ een kleine vermelding dat het ‘Opvolgrapport broeikasgasuitstoot 2020’ bijgevoegd werd.

Uit dit rapport blijkt dat de gemeente slechts 29,5 % netto broeikasgasuitstoot verminderde terwijl het engagement dus 100% was. Ongetwijfeld een heel dikke buis dus volgens Vlaams Belang Zoersel. De netto-broeikasgasuitstootcijfers van 2016 zijn zelf lager dan deze van 2020. Bovendien zien we van 2012 tot en met 2020 geen enkele toename van biomassa opname.

Jos van Dongen, fractieleider van Vlaams Belang Zoersel: “In december 2011 verscheen een persbericht met daarbij een mooie foto van onder andere de toenmalig bevoegde Groen-schepen. Met dit persbericht werd trots aangekondigd dat het engagement werd genomen om tegen 2020 van Zoersel een klimaatneutrale organisatie te maken. Nu het eindrapport van 2020 eindelijk beschikbaar is, wordt het tijd om de balans op te maken. ”

Vlaams Belang Zoersel betreurt het dat het broeikasgasrapport 2020 slechts een voetnoot is op de gemeenteraad van 17 mei. Daarom agendeerde Vlaams Belang een punt ter bespreking.

Wouter Bollansée, gemeenteraadslid van Vlaams Belang Zoersel: “Het is nodig dat we eens diepgaand stilstaan bij dit rapport. Met enkel een aankondigingspolitiek op één of ander provinciehuis gaan we het milieu en klimaat niet vooruit helpen. De gemeente schoof ondertussen met een nieuw klimaatplan de ‘deadline’ voor nieuwe doelstellingen op naar 2030. Maar enkel termijnen verleggen, is natuurlijk ook niet de oplossing. Daarom verwacht ik op de gemeenteraad duidelijke antwoorden op vragen zoals ‘Wat is er juist misgelopen?’, ‘Welke acties werden niet uitgevoerd en welke consequenties heeft dat gehad?’, ‘ Waarom werd er ondertussen niet bijgestuurd aangezien er toch tweejaarlijkse cijfers bekend werden gemaakt?’, ‘Wat hebben we er uit geleerd zodat dit zich niet opnieuw voordoet?’ “

Vlaams Belang Zoersel maakt zich dan ook ernstig zorgen over de dikke Zoerselse klimaatbuis die duidelijk blijkt uit dit rapport.

“In 2011 leverde Groen ook al de bevoegde schepen en bovendien waren CD&V kopstuk Katrien Schryvers en N-VA-kopstuk Liesbeth Verstreken op dat ogenblik respectievelijk burgemeester en schepen. De bestuursploeg van 2011 is, vergeleken met vandaag, dus nauwelijks veranderd.

Dezelfde hoofdrolspelers van toen zijn nu nog steeds aan de macht. En ondertussen blijkt dat het 9 jaar later uiterst mager was gesteld met de verwezenlijking van de trotse klimaatneutrale doelstelling die in 2011 met veel toeters en bellen werd aangekondigd. Dit kan en moet beter. Minder woorden, minder foto’s, maar meer daden. Minder wolligheid, meer actiebereidheid”, besluit Jos van Dongen.