Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Tussenkomst Vlaams Belang Installatievergadering Gemeenteraad

Tussenkomst Vlaams Belang Installatievergadering Gemeenteraad
Lokaal @ Vlaams Belang
Coalitie Plan D


Op 14 oktober bracht de Zoerselaar zijn stem uit. Deze stem bepaalde via het Imperiale-systeem de huidige zetelverdeling. Op het eerste zicht geen grootse aardverschuiving in de keuze van de kiezer. Groen slokte SPA op en H-eerlijk Zoersel, de duidelijkste winnaar, nam van iedere traditionele partij een zetel af. Weliswaar in aantal stemmen versterkt, bleven wij op 2 zetels.


Plan A, noem ik het plan van de kiezer. N-va en CD&V konden met een duidelijke meerderheid de vorige coalitie verder zetten. Maar naast wiskundige logica is er natuurlijk de programmavisie of ideologie en het vertrouwen tussen de fracties onderling welke een belangrijke rol spelen. Het menselijk wantrouwen tot zelfs afgunst liet Plan A in Zoersel blijkbaar niet toe.


Plan B, noem ik het plan van de inhoud & ideologie alsook een plan dat onderling vertrouwen had. Dit plan B met N-va, Open VLD en Vlaams Belang had wiskundig perfect gekund en ook meer dan 1 op de 2 Zoerselaren vertegenwoordigd.


Plan C, een coalitie met H-eerlijk Zoersel, de duidelijkste overwinnaar van de verkiezingen, had op deze manier ook de wil van de kiezer vertegenwoordigd maar blijkbaar was de inhoud en/of het vertrouwen niet overbrugbaar voor N-va, en/of andere partners.

Plan D dan maar

  • Een coalitie die niet door 1 op de 2 burgers wordt gesteund
  • Een coalitie waar 2 van de 3 partijen zetels verloren hebben
  • Een coalitie die 10 van de 13 populairste verkozenen naar de oppositie verwijst
  • Een coalitie waar niemand uit de Zoerselse deelgemeente-kern in vertegenwoordigd is
  • Een coalitie die ideologisch rammelt
  • Een coalitie waar het intermenselijke vertrouwen nog maar moet blijken. Zo werd er mij ingefluisterd dat één van de Groen-onderhandelaars allergisch is voor Vlaams Nationalisten.
Dit Plan D riskeert het plan van De grote stilstand te worden wegens uiteenlopende ideologische visies en een zeer krappe meerderheid. Zeker gezien het feit dat er, ik zal geen namen noemen, verschillende NVA’ers een duidelijke andere prioritaire partner zagen. Bovendien zijn er NVA-verkozenen die vroeger trouw lid waren van onze partij en ik kan me toch niet voorstellen dat die zich nu heel comfortabel voelen bij de nationaal opgelegde keuze voor Groen.

Maar ok, in het belang van Zoersel probeerden wij als Vlaams Belang de communicatie rond deze coalitie constructief te bekijken door het inhoudelijke akkoord te gaan analyseren. Want in zulk een riskante coalitie zou je op zijn minst dan een tot in de punten besproken akkoord verwachten. Echter niets bleek minder waar. We vernamen, bij monde van de burgemeester via de pers, een maand na de verkiezingen dat er een akkoord was over de posten en dat aan de inhoud van het akkoord nog gewerkt wordt. Nochtans was hier dus al een maand de tijd voor geweest want reeds op 15/10 ’s morgens zat NVA al samen met Groen. Het feit dat na een maand onderhandelen het akkoord inhoudelijk nog niet rond was, deed ons toch angstig het Zoerselse 6-jaarbeleid tegemoet zien. Ook tot op heden hebben wij nog geen inzage wat er nu juist besproken is, wat er gaat gebeuren en vooral hoe dat betaald gaat worden. Het enige wat we hier vandaag weten zijn de posten en dat vinden wij na bijna 3 maanden en met deze riskante coalitie toch een verwonderlijk iets.

Wij als Vlaams Belang betreuren het voor de zoveelste keer dat Bart de Wever liever met de Sossen en Groen regeert dan met zijn enige natuurlijke Vlaamse partner het Vlaams Belang. Want laat ons over 1 ding duidelijk zijn. Zonder het dictaat uit Antwerpen had het er hier vandaag helemaal anders uitgezien.


Ik sluit af, met een stevige bemerking, lees een waarschuwing. Alle verkozenen hier vandaag aanwezig gaven te kennen (al dan niet uit strategische redenen) het ondemocratische cordon te willen handhaven. Om alsnog goed ’s nachts te kunnen slapen proberen de meesten dit te kaderen door als reden ons nationaal discours als xenofoob, ondemocratisch of zelfs racistisch te bestempelen. Echter, het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 15/10/18 stelt duidelijk dat er geen enkel bewijs voorligt dat onze partij racistisch of ondemocratisch zou zijn. Aangezien ik er niet van kan slapen als iemand mij xenofoob of racistisch zou noemen, stelt onze fractie hier duidelijk dat wij, gesteund door dit arrest, een dagvaarding zullen uitbrengen aan één ieder die dit de komende 6 jaar aan onze fractie zou verwijten.

In het belang van Ons Zoersel en Ons Vlaanderen zullen wij ons de komende jaren strijdvaardiger dan ooit blijven inzetten. Ik dank u.
Wouter Bollansée


G