Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Speech programmavoorstelling, Wij reiken NVA de hand!

Speech programmavoorstelling, Wij reiken NVA de hand!
Lokaal @ Vlaams Belang

Welkom

Welkom allemaal hier in Zoersel,

Welkom op onze programmavoorstelling, de eigenlijke start van de campagne GR verkiezingen 2018. Een campagne gestartwaarbij we als Vlaams Belang Zoersel kunnen stellen dat het cordon Mediatique alvast voor ons niet meer bestaat. Met dank aan Het Laatste Nieuws deze week en ATV vandaag, bij monde van onze voorzitter, staat Zoersel deze week politiek toch wat centraal.

Bij binnenkomst vernam ik ook dat de GVA en Standaard een artikel over onze strategie hebben gepubliceerd, waarvoor dank.

Toen ik mij als ondernemer ‘outte’ als Vlaams Belanger wist ik dat ik niet de gemakkelijkste weg had gekozen. Zoals Tom vandaag nog op ATV zei ‘wie een VB lidkaart koopt heeft niet de directe ambitie de burgemeestersjerp te dragen.

Inderdaad moedige aanwezigen, Wij stellen inhoud voorop. Dat is geen zwaktebod. In tegendeel dit zou nu eenmaal DE Kerntaak moeten zijn van een politicus en politieke partij.

Wij het Vlaams belang maken liever compromissen over het weggeven van postjes dan we te veel compromissen moeten maken over onze visie op een inhoudelijk bestuursakkoord.


Hand in hand bouwen we een nieuw fundament,

Ik richt me dan ook nu rechtstreeks tot de NVA aanwezigen,

In eerste instantie wens ik jullie te bedanken voor jullie komst. Leuk te constateren dat jullie oprecht geïnteresseerd zijn in onze speerpunten voor de verkiezingen.

Speerpunten als een echte efficiënte en een echte transparante overheid, speerpunten zoals een beleid gericht op verjonging, lokale werkgelegenheid maar ook de optimale zorg voor oa onze ouderen en een duidelijke visie op één van de belangrijkste overheidstaken onderwijs. Zoals uiteengezet zijn al deze punten vervat in ons idee “Silicon Valley” van de zorg. Hoe kan je daar nu tegen zijn?

Wij reiken u dan ook opnieuw de hand. Niet zoals in de oude politieke cultuur de hand voor een post of mandaat. Neen ik reik u de hand voor een Zoersels beleid met echte verandering en met een visie op lange termijn.

Deze week weigerde u deze uitgestoken hand met de toch wel iets te gemakkelijke oneliner en ik citeer uit het Laatste Nieuws“ De nationale partij draagt een aantal xenofobe standpunten uit”. Even voor de zekerheid van de aanwezigen de definitie van xenofoob: “een xenofoob is een persoon die een ongegronde en onberedeneerbare angst of afkeer voor vreemdelingen en buitenlanders voelt.”

Onze hand afwijzen op basis van deze redelijk kort door de bocht zijnde term ‘xenofoob’ is toch wel heel eenvoudig

Beste NVA aanwezigen en vertel het aub ook door aan uw nationale partijkopstukken,

Ook ik ben geen voorstander van uitstapjes naar Gouden Dageraad. Ik veroordeel dit ten stelligste! Ook acties rond ‘nieuwkomers maken we zelf’ dragen niet mijn voorkeur en doen vooral het debat de verkeerde richting opgaan. U zal mij en mijn Zoerselse afdeling dus niet kunnen wegzetten in deze hoek. Wij nemen van dit bij momenten verkeerde discours openlijk afstand. Wij doen duidelijk afstand van allerlei extreme gedachtegangen, of ze nu vanuit de linkse of rechtse hoek komen. Ik zal u nog meer vertellen, ik hoop dat samen met mij de nieuwe generatie binnen de partij de koers als oppositie-zweeppartij verlaat. Want Vlaanderen heeft ons nu nodig. We kunnen niet nog eens 40 jaar Vlaanderen laten begaan zonder een Vlaams Belang aan het beleid. De nieuwe generatie moet als doel stellen onze standpunten te verwezenlijken en niet enkel deze te propaganderen.

Maar vergis u niet. We moeten problemen duidelijk durven blijven benoemen. Op dat vlak alle respect voor de generatie De Winter – Annemans, die de problemen wel duidelijk heeft benoemd in nog moeilijkere tijden. De ijsbreker die het Vlaams Belang altijd is geweest is een rol die absoluut nodig bleek voor Vlaanderen. Dankzij deze ijsbreker zijn velen van u trouwens ook waar ze nu zijn.

Vanuit Zoersel proberen wij de loods te zijn die het schip de juiste richting geeft. Wij hopen dan ook, zoals u wil samen met de NVA kapitein, als Zoerselse Vlaams Belang loods het schip Zoersel in welvarende wateren te sturen.

Een weigering van onze Zoerselse Vlaams Belang hand, zoals hier boven uiteengezet bovendien dus onterecht op basis van het door u aangehaalde argument, gaat ook ten koste van de Zoerselse burger die nu met onze gezamelijke 14 op 27 zetels eigenlijk koos voor echte verandering.

Ik dank u.

Wouter Bollansée

Lijsttrekker Vlaams Belang Zoersel

DE ZOERSELSE TOEKOMST LIGT ZEKER IN VLAANDEREN!
LIGT DE VLAAMSE TOEKOMST OOK IN ZOERSEL? AAN U DE KEUZE.