Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Reactie op bekendmaking Zoerselse coalitie

Reactie op bekendmaking Zoerselse coalitie
Lokaal @ Vlaams Belang
November 2018;
Reactie Vlaams Belang op Zoerselse coalitie.

Bekijk ook per video onze reactie: https://www.youtube.com/watch?v=katK7yARaRc

Exact 1 maand na de verkiezingen raakte vandaag het nieuws bekend van een nieuwe Zoerselse coalitie. N-VA, Groen en Open VLD zullen samen de meerderheid vormen.

Laat ons eerst even deze coalitie eens cijfermatig tegen het licht houden. Met 14 van de 27 zetels is dit een zeer krappe meerderheid. Echter elke meerderheid, met uitzondering van een meerderheid tussen N-VA en CD&V, had steeds krap geweest. Verder als we de stemmen optellen van deze 3 partijen halen ze maar 49,8% van het aantal Zoerselse stemmen binnen. Maw niet 1 op de 2 Zoerselaren steunt deze meerderheid. Een ander alternatief bv. NVA met H-eerlijk Zoersel haalt ook 14 zetels maar zelfs maar 44,7 % van de Zoerselse stemmen. Het is het systeem van zetelverdeling, het zogenaamde systeem Imperiale, dat deze coalitie mogelijk maakt. Puur cijfermatig had N-VA met CD&V het meest logische geweest. Verder had ook Vlaams Belang, N-VA en Open VLD een cijfermatige meerderheid van stemmen gehaald.

Opmerkelijk wordt het ook nog wanneer we naar de verdeling van de schepenzetels gaan kijken. We hebben de 27 verkozenen voor de gemeenteraad opgelijst aan de hand van hun naamstemmen, zeg maar gerangschikt naar hun populariteit. De eerste schepen is de zesde populairste van deze lijst. Laat ons dat delibereren. Echter de tweede schepen is pas de 21de
populairste, de derde schepen pas de 18de populairste, de vierde schepen pas de 17de
populairste en de zesde schepen pas de 14de. Dwz dat meer dan de helft van de schepenen zich bevinden aan de tabelzijde van de minst populaire verkozenen. Toch heel opmerkelijk. Wat de populaire zijde van de verkozenen betreft worden 10 van de 13 populairste naar de oppositie verbannen. De combinatie van het tekort aan een meerderheid van totaalstemmen voor deze coalitie en het ruime onvoldoende in populariteit van de schepenen kan ons doen besluiten dat we ons vragen kunnen stellen over een democratische legitimiteit.

Natuurlijk bewijst men met cijfers niet alles en buiten de wiskundige mogelijkheden zijn natuurlijk intermenselijke contacten en ideologische programmavisies een heel belangrijke factor. Net omdat de meerderheid net zo krap is, zouden we dan een zeer grote verbondenheid moeten vinden in de ideologische programma’s van deze partijen om deze coalitie te legitimeren.

Laat ons die oefening eens maken:

NVA heeft in haar beginselverklaring staan, ze is al 17 jaar oud daarmee dat vele N-VA’ers dit blijkbaar al vergeten zijn, ze staan voor een onafhankelijk Vlaanderen. Groen en Open VLD zijn heden in de Vlaams politiek de meest Belgicistische partijen (zo pleit bv. De Croo voor herfederaliseren.) Een tweede speerpunt van de N-VA is een zogenaamd streng asiel- en migratiebeleid. Ook hier zijn Open VLD en zeker Groen de Vlaamse partijen die net helemaal aan de andere kant van het politieke spectrum staan. Nu hoor ik sommigen al zeggen dat speelt lokaal toch veel minder mee. Wij als Vlaams Belang kijken dan toch angstig uit naar de volgende voorlegging op de gemeenteraad van het schoolreglement. Het is namelijk Groen dat meermaals verklaarde nooit het huidige schoolreglement, waarin het dragen van een hoofddoek onmogelijk wordt gemaakt, goed te keuren. Hier zal het dus Groen moeten zijn dat zijn veto loslaat of N-VA dat plat op de buik gaat met alle gevolgen van dien voor onze scholen. Ideologie is dus ook op lokaal niveau van wezenlijk belang.

Het is u ondertussen al duidelijk dat wij een koele minnaar zijn van deze coalitie. Niet alleen cijfermatig is dit zeer nipt of zelfs onvoldoende, ook qua visie en ideologie is dit een samenraapsel van uitersten. Er waren in onze ogen 2 andere opties. CD&V met NVA, de duidelijke wil van de kiezer of een ideologisch verhaal van Vlaams Belang, N-VA en in minder mate Open VLD.

Waarom wij werden buitengesloten? De vraag stellen is ze beantwoorden:

Onze contacten met N-VA zijn goed, op verkiezingszondag waren er velen van de NVA, zowel van mensen op de lijst als verkozenen tot sympathisanten die met ons in zee wilden gaan. Wie dit zou ontkennen binnen de N-VA liegt.

Enkelingen uit de top van de Zoerselse N-VA probeerden eerst nog het excuus te gebruiken dat onze nationale partijtop zogenaamd racistisch of xenofoob zou zijn. Echter de dag na de verkiezingen werd dit duidelijk door een uitspraak van het “Hof van Beroep van Antwerpen” ontkracht. Heel duidelijk stelde het Hof in zijn arrest: Het Vlaams Belang is een democratische partij en er ligt nergens een bewijs van racisme voor. Onze burgemeester zal, als advocate, ongetwijfeld deze juridische uitspraak erkennen. Er is dan ook maar één duidelijke reden om ons buiten te sluiten: strategische belangen van een dictaat uit Antwerpen. Dit in combinatie met een lokale afdeling die uiteindelijk niet de moed vond om Zoersel boven, hoe ironisch België te verkiezen, hebben geleid (of liever gelijd) tot deze meerderheid.

Wij als Vlaams Belang concluderen dan ook dat de prijs die de NVA betaalt om het cordon in stand te houden is een zeer hoge prijs is. Niet alleen is in deze coalitie de democratische legitimiteit bijzonder krap, er zijn fundamentele ideologieën die botsten en verder zadelt de N-VA hun eigen achterban, waar bovendien 2/3 tegen het cordon is, op met Groen. BDW met zijn belachelijke uitspraak een stem op Vlaams Belang is een stem op Groen, kiest voor de zoveelste keer de verkeerde vijand. Een stem op N-VA in Zoersel is een stem op Groen geworden, met als slachtoffer ongetwijfeld het toekomstig beleid in ONS Zoersel. Het schouwspel, met dit resultaat, dat in Zoersel een maand heeft geduurd is nefast voor de geloofwaardigheid van de politiek. Een oude politieke cultuur waar wij in Zoersel zo tegen gestreden hebben in de campagne is toch werkelijkheid geworden. Een politiek waar posten en strategie boven ideologie en overtuiging staan. De rekening zal met de volgende verkiezingen in mei gepresenteerd worden. Wij als Vlaams Belang zijn strijdvaardiger dan ooit.