Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / MET ONS eindelijk een kordaat veiligheidsplan

MET ONS eindelijk een kordaat veiligheidsplan
Afdeling


  • Geen uitschakeling van de nachtverlichting: een doorgedreven investering in slimme LED-technologie is voor ons een gerechtvaardigde en noodzakelijke keuze.
  • Investeren in moderne veiligheidssystemen: verder uitrollen van trajectcontrole en nummerplaatherkenning, drones als extra paar ogen voor de politie, continue dreigingsanalyse betreffende digitale informatie-uitwisseling,…
  • Verplicht, niet vrijblijvend, preventieprogramma vanuit de politiezone:
    bv. controle op fietsverlichting en remmen, anti-drugssensibilisering op scholen, opleiden van jeugdverantwoordelijken zoals leiders van jeugdbewegingen
  • Verbeteren van reglementen om overlast in de ruime zin van het woord te beperken: bv. reglementering betreffende uitbating nachtwinkels
  • Repressie waar nodig: Wie niet horen wil moet voelen: geen gepamper meer.